Home Contact Content

Kominictví - Kamnářství Buršík

Člen cechu kominíků a kamnářů ČR

Výhody pokojových kamen

  • dlouhá životnost topidla
  • největší tepelné setrvačnosti
  • mimořádná účinnost
  • variabilita užití
  • nádherný design

Hospodárná volba

Klasická pokojová kamna vynikají hodpodárností a lze je používat k vytápění nejen místnosti, kde jsou umístěné, ale mnohem rozsáhlejšího prostoru - třeba i celého objektu. Nabízí se nám varianty teplovzdušného či teplovodního vytápění pomocí rozvodů. Moderní technologie kamnářského řemesla dnes nabízí širokou paletu možností aplikace plošného vytápění, nutno pouze zvážit případný rozsah stavebního zásahu - tady Vám pomohou naše dlouholeté bohaté zkušenosti. Kamna jdou také připojit na ústřední rozvod, ale zde je vhodnější kombinace s klasickým kotlem.
Při volbě paliva máme k dispozici celou škálu možností. Nejvhodnější je samozřejmě 3 roky přirozenou cestou vyschlé tvrdé dřevo - jedná se o ke kamnům nejšetrnější palivo. Dobře nám poslouží i dřevěné brikety, popřípadě i další méně známá zpracování dřevní hmoty jako např. z pilin lisované válcovité pelety (momentálně se nacházejí na vrcholu vývojového řetězce). Těm méně romantickým lze prozradit, že k vytápění lze používat i hnědouhelné brikety, kusové uhlí, topný olej, zemní plyn atd. - ovšem nejedná se o hlavní tendenci u běžných projektů.

Pohled do historie

První pokojová kamna v našem slova smyslu přicházení v době vzniku pohodlných panských sídel, tedy v době, kdy hrady pomalu odcházení z výsluní historie a zámky ohlašují novou éru evropských dějin. Postupně se ovšem rozšiřují i do méně honosných sídel. Obě tyto stopy lze dodneška vysledovat v dochovalých unikátech. Víte, že klasická pokojová kachlová kamna jsou významěji rozšířeny pouze ve střední Evropě?