Home Contact Content

Kominictví - Kamnářství Buršík

Člen cechu kominíků a kamnářů ČR

HLAS V KRBU   J. Vrchlický
Jak štěstí vzdálené tvůj obraz dívá
se na mne se zdi; poslouchám, jak zpívá
v mém krbu vítr, stená, hučí, duje
a každým tónem cosi vypravuje.
Snad je to dobrý skřítek mého domu,
jenž vypráví mi snění holých stromů,
jež pod mým oknem v sněhu samy stojí.
Ten zvuk tak tklivě mluví k duši mojí,
ba řekl bych, to lásky mé duch strážný,
jenž chce mi do snů vykouzliti vážný
a tichý obličej tvůj plný krásy.

Mramor nebo cihla?

Náš přístup ke každému zákazníkovi je individuální, a proto je na místě konzultace přímo v místě stavby. Je třeba zvolit typ krbu, velikost, materiál a design, na základě těchto parametrů Vám vyhotovíme cenovou kalkulaci k Vaší spokojenosti.

V dnešní standardizované době není neobvyklá potřeba člověka vyjádřit poněkud svoji originalitu. Ke zhmotnění Vašich představ nám pomáhá relativně velká nabídka design určujících materiálů. Krby lze totiž stavět pískovcové, mramorové, cihlové, kachlové či třeba prosté omítané. Zajímavé obohacení bývá řešení krbové římsy.

I když dnes existuje technologické řešení čistých a vysoce účinných krbů na plyn, přece jenom kouzlo živého ohně přeje více klasickému typu na dřevo. Ovšem spalovat čerstvé dřevo se silně nedoporučuje, jeho hmotu tvoří zhruba z poloviny voda a jeho užíváním se mnohem rychleji zanáší komín dehtovými usazeninami (ty mohou časem způsobit i popraskání komínu). Používáme nejméně tři roky proschlé dřevo. Nebráníme se jehličnanům, ale konkurovat březovému či bukovému dřevu rozhodně nemohou :-) Pokud máme vlastní zdroje dřeva, tak je před skladováním určitě naštípáme na obvod cca 15-20 cm.